Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1899-08-30)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørsløv 30. August 1899.

Min kjære Ven! Du har vel seet, at jeg har anmeldt din Bog om Præsteuddannelsen 1) . Det var mig en Svir at skrive den. Alle de gamle Minder om vort Samarbejde dukkede op igjen, ogsaa Mindet om den Aften, da Axel Schiødte 2) aabenbarede mig den Nyhed, at jeg Dagen efter ifølge offentlig Bekjendtgjørelse af Dig skulde holde Foredrag for Studenterne 3) , uden at Du havde sagt et Ord derom til mig, og Du maatte følge med om Aftenen til Hotellet og fortælle mig, hvad jeg skulde sige til Studenterne. Det var rart nu igjen at staae sammen i Kampen mod det elendige Universitet. s. 340 Frederik Nielsens Indsigelse 1) var dog noget elendigt Tøj. Naa, vi oplever vel ikke nogen Frugt at dette. Men der skal jo altid saadanne Forarbejder til, som synes unyttige, og som dog siden bære Frugt. Hvis ikke, vil Universitetet sprænge Folkekirken. Naa, Tak for din Bog!

Om den anden Bog 2) imod Moe vil jeg kun sige: Gid Du aldrig havde skrevet den! Thi den kan aldrig gjøre Gavn; men det kan Du vel vanskeligt see, da Du nu engang har skrevet den.

De kjærligste Hilsener.

Din gamle uforandrede Ven
Vilh. Beck.