Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1899-10-13)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Odense 13. Oktbr. 99.

Min kjære Ven! Inderlig Tak for det velsignede Møde igaar.

Det er jo egentlig to Adresser, som der er Tale om:

s. 342 1) Angaaende Præsteuddannelsen. Den er let at faae i Gang — og jeg mener, at den bør komme strax som bestemt Svar paa og energisk Protest mod Menighedskonventets (alias Kochs) Vrøvl.

Hermed et Udkast, som Du selvfølgelig kan rette paa, som Du vil. Paa dette synes jeg, at dit og mit Navn ere tilstrækkelige.

2) Adressen til Kongen. 1) Jeg vil, inden jeg skriver min Artikel og affatter et Udkast til en Adresse, først tale med Højesteretsassessor Mourier om Sagen, høre hans Mening om Muligheden af en Sondring mellem rent kirkelige Sager og folkekirkelige do., om direkte Forbindelse mellem Biskopperne og Kongen o. s. v.

Hjertelig Hilsen fra din gamle Ven

J. Clausen.