Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1900-01-23)

J. Clausen til Vilh. Beck.
23. Jan. 1900.

Min inderlig kjære Ven! Ret af Hjertet Tak for, at Du tog min Sag under Overvejelse. Skjønt jeg, inden s. 345 jeg havde faaet dit Brev, havde taget min Bestemmelse, var dette dog til stor Beroligelse og Hvile i Sjælen for mig; thi det gav mig den Forvisning, at saaledes skulde det være. Nu er den Uro overvunden. Det vilde utvivlsomt være blevet en Skuffelse for mig at komme tilbage. Men jeg føler, at jeg har havt Velsignelse af den aandelige Kamp, jeg har gjennemgaaet herved.

Du gav Bisperne en velfortjent Omgang i »Annexet« 1) ; det vilde være morsomt at have et Fotografi af disse Herrer, anbragte i en »Omnibus«; L. burde dog anbringes paa Gangbrættet, muligt paa Kuskesædet — Omnibus og Kusk bør passe sammen. Sat sapienti!

Kjærligst Hilsen.

Din gamle Ven
J. Clausen.