Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1900-01-25)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørsløv 25. Januar 1900.

Gud ske Lov, at Du kjære gamle Ven! fandt Ro i den Rede, som Herren har givet Dig nu tilsidst efter dit omflakkende urolige Liv. Der har Herren nok endnu en Gjerning til Dig.

Og saa Tak, fordi Du klædte det høj ærværdige Fæ af 2) . Han duer ikke engang til Plads i en Omnibus. Men nu har han dog givet Dig Anledning til at skrive en udmærket Artikel. Det er dog altid noget, om end det er hans eneste Fortjeneste.

Din gamle Ven
Vilh. Beck.