Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1900-08-23)

Vilh. Becks Svar.
Ørsløv 23. August 1900.

Min kjære Ven! Det var da slemt, at Du kom for silde. Nu har jeg slet ingen Dag tilovers til Eders Missionshus. Og jeg vilde saa gjerne kommet og være sammen med Dig og Sophie.

Du har vel faaet Brev fra Zeuthen, som har lovet mig at indvie Huset i Forening med Jens Holt 1) .

Der er saa meget trist over dit Brev, Du gamle Ven, som gjorde mig ondt. Hvorfor kan der ikke være Glæde i dit Hjerte? Du har dog saa meget at takke Gud for. Og naar der er troende Mennesker nok til at bygge et Missionshus, saa maae Du jo der have Venner at glæde Dig med.

Men hvad bliver der af vor Adresse? Du vilde jo kommet her i Sommer, at vi i Forening kunde aftale det Fornødne.

Vore kjærligste Hilsener til Eder begge. I to kjære.

Din gamle Ven
Vilh. Beck.