Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1900-09-28)

J. Clausen til Vilh. Beck.
28. Septbr. 1900.

Min kjære Ven! Dit »Tak« 2) sagde mig, hvad der er Hovedsagen, hvad jeg gjerne vilde høre. Det glædede mit Hjerte. Jeg er atter optraadt 3) — efter 40 Aars Forløb — som den »rare« Clausen ved Siden af den »slemme« Beck. Dog turde det være, at jeg ikke er saa »rar« i D’Hrr. Mikadoers 4) Øjne og Øren; thi det er dog ret drøje Sandheder, jeg siger D’Hrr., hvis hele Stilling synes mig saare ynkelig.

s. 349 Du er paa Farten — har sagtens ikke Tid, Kraft eller Ro til at skrive. Skulde Du faae et Øjeblik, vilde det glæde mig at vide, om Du synes om de to sidste Artikler. Vil Gud, sees vi i København til Menighedskonventet 1) .

De kjærligste Hilsener fra din gamle Ven

J. Clausen.