Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1900-10-07)

Vilh. Becks Svar.
Ørsløv 7. Oktober 1900.

Min kjære Ven! Jeg synes svært godt om dine Artikler, især 1 og 3. — Vi to høre dog uadskillelige sammen.

Jeg blev telegrafisk »tilsagt« at møde hos Rørdam i Anledning af min af Ministeriet forlangte »Erklæring« 2) . Den var Rørdam ikke fornøjet med, og vi bleve enige om, at jeg skrev en ny, som er lidt pænere i Formen, men væsentlig den samme. Han var for Resten rigtig god og rar, men sløj og navnlig ligefrem sløj i moralsk Henseende, idet han mente, at lidt Drik maatte man ikke tage saa nøje hos en Præst. Det er den grundtvigske Antinomisme i Praxis. Min Erklæring er ledsaget af edsfæstede Vidner imod et utugtigt Svin og en drukken Velærværdighed.

Hils Sophie.

Din gamle Ven
Vilh. Beck.