Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1900-11-06)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørsløv 6. November 1900.

Kjære gamle Ven! Hvor er det dog kjært for mig, at vi saadan atter og atter mødes i det gamle samme s. 350 Syn og kunne forene det i den gamle Harmoni. Tak for din »Bispivisitats« 1) . Det skal komme, saa snart det kan passe ind i Nummerets Sider.

Om N. N. har jeg leveret to Vidner, hvoraf den ene nylig har seet ham drukken to Gange. Til Minister Bjerre har jeg sendt et Brev fra en navngiven med Anklage mod en Præst for Usædelighed.

Jeg blev liggende syg i Lørdags i Hadsund, men kjørte hjem om Natten med Nina og prædikede sammed med Fermaud 2) Søndag Aften og har det nu godt.

Vore kjærlige Hilsener til Eder begge.

Din gamle Ven
Vilh. Beck.