Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1901-04-19)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørsløv 19. April 1901.

Nina og jeg sende Dig vor kjærligste Hilsen, Du kjære gamle Ven! paa din Fødselsdag med Ønske, at Gud maae gjøre Dig rigtig glad ved Tanken og Takken for hans mange Velgjerninger imod Dig i de mange Aar. Alt dette blev saa levende for mig iforgaars, da jeg prædikede i din gamle Kirke i Stenmagle, de mange store, glade, lykkelige Minder fra Ungdomsdagene.

Din gamle Ven
Vilh. Beck.