Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1901-09-16)

Vilh. Becks Svar.
16. Septbr. 1901.

Min gamle kjære Ven! Tak for dit kjærlige Brev. Du fik ikke Svar, fordi jeg var saa syg i de Dage. Nu hører jeg af Tony, som er her, at Du har været i Viborg, og det er jeg saa glad ved, og at Du har talt der, og det s. 355 burde være saa. Det er vel snart paa det Sidste med mig, en underlig Fornemmelse, svær at sætte sig ind i. Saa meget Stort og Skjønt at forlade. Tak for de mange Aars Venskab — Du og Sophie.

Vilh. Beck.

Den 20. Oktober 1896 skrev Vilh. Beck til Johannes Clausen:

»Venskabet holdt i Tiden, og Evigheden vil gjemme det og herliggjøre det.«

Saaledes sluttede det paa Jorden, og saaledes er det nu herliggjort i de evige Boliger.