Danmarks Breve

BENYTTEDE KILDER. Vilh. Beck: Erin...

s. 356 BENYTTEDE KILDER.

Vilh. Beck: Erindringer fra mit Liv. Do.: Konfirmandforberedelse. Axel Beck: Vilhelm og Nina Beck, 1.—2. Bind. L.Blauenfeldt: Den indre Missions Historie. K. Carlsen: Johannes Clausen. Johs Clausen: Sognepræst Carl Moe i Skannerup og hans Domme. Pouline Worm: Indre Mission og Vilhelm Beck. Sofus Elvius: Danmarks Præstehisitorie 1869-84. Max Drohshennig og Th. Hauch-Fausbøll: Danmarks Præstehistorie 1884—1911, I. og II. Bind. „Den Indre Missionstidende“ 1862—1901. „ Annexet“ 1891— 1901. Forskellige Aargange af „Dansk Kirketidende“, „Fædrelandet“, „Randers Avis“, „Sorø Amtstidende“, „Kristeligt Dagblad“. T. Winther: „Et Forsvar for Præsteløftet“. „Departementstidende“. Forskellige Aargange af Vilh. Becks „En lille Julegave“. Bricka: Biografisk Leksikon. Fr. Nielsen: Kirkelexikon for Norden. H.Skat Rørdam: Otto Møller og Skat Børdam. „Kirkeligt Maanedsblad“. „Rigdagstidende“ 1866-67. O. Funcke: Husandagtsbog, udgivet af Th. C. Bernhoft, Bergen, 1880. J. P. Trap: Kongeriget Danmark.