Danmarks Breve

VENSKABETS BEGYNDELSE. Venskabet m...

s. 7 VENSKABETS BEGYNDELSE.

Venskabet mellem Vilhelm Beck og Johannes Clausen stammer fra deres Studenterdage.

Beck var allerede ud over Rusaaret, da Clausen kom til København 1851 som Student, nedtrykt i Sind og med altfor livlige Nerver, og saaledes i Virkeligheden en afgjort Modsætning til den livsglade og vittige — ofte satiriske Student Beck. Men Tiden har vist, at det netop var en saadan Ven, Clausen tiltrængte.

Beck havde alt i sit Rusaar sluttet sig til de senere i vor Kirke saa fremragende O. C. Ipsen og Viggo Gøtzsche.

I denne Kreds blev Clausen optaget og forvandlede Trekløveret til et »Firkløver«.

I Begyndelsen havde Clausen dog vanskeligt ved at finde sig til Rette i denne snævre Kreds. Han mente at savne den Venskabets »Velkommen«, som maa være over ethvert Venskabs Begyndelse; og her var Beck utvivlsomt den største Hindring, at dømme efter et senere Brev. »Da jeg lærte Dig at kjende, gjorde jeg ikke stort af Dig,« skrev Beck, »skjønt jeg heller intet havde imod Dig,« 1) En anden Hindring skal ogsaa søges i Becks Tilbøjelighed til at have andre til Bedste med sine Vittigheder, hvor Clausen ikke altid gik Ram forbi. Saalænge de mødtes i Studentertiden, var deres indbyrdes s. 8 Forhold næppe naaet ud over det almindelige Kammeratskab med almindelig Studenter-komsammen. Først i Becks Kandidataar sker den afgørende Forandring, hvor Interesseløsheden maatte vige for Venskabsfølelsen.