Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Svend Hersleb Grundtvig (1848-07-27)

Fra Svend Grundtvig til Moderen.
Vejle, 27/7 48.

Kjære Moder!

Kun et Par Ord herfra. Baade Johan og jeg ere nu fast ansatte ved 10de Bataillon, der ligger for Tiden i Greis og hører til Schleppegrells Brigade. Vi skulle om et Øjeblik afgaae herfra til vor Bataillon. Carlo og Henrik Bech have vi truffet her. Vi have besøgt Dalgas’s, hvor Dagmar er, samt Glahns, fra hvem hilses.

Saa snart jeg faaer lidt bedre Tid, saa skal Du alle høre mere herfra. Nu veed Du, hvor vi ere og [I] kunne altsaa skrive.

Adresse:
Ltn. S. G. af 10de Bat

.

Lev vel og vær hilset af Din

Svend