Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Svend Hersleb Grundtvig (1848-08-05)

Fra Svend Grundtvig til Moderen.
Hornstrup. Lørdag Aften 5/8 1848.

Kjære Moder!

Kun et Par Linier tør jeg give mig Stunder til at skrive Dig til, da vi imorgen tidlig skulle bryde op, for at marschere sydpaa. Ordren lyder paa, at »Cantonnementet forlægges til Viuf« (2 Mil sønden for Vejle); men det er jo vel muligt, at Rejsen gjælder længere sydpaa. Fra Johan kan jeg hilse Dig og Jer alle; jeg var idag ovre hos ham og spiste til Middag. Vi havde aftalt en Tour for imorgen med Dalgas’s og Holger, nemlig en Tour til Aldebertsminde 1) , og vi havde faaet Permission af vor Major. Nu bliver der naturligvis intet af dengang. Hils Fader og tak ham ogsaa fra mig for hans kjærlige Brev til Johan, som jeg fik at læse idag. Hils ogsaa Meta, Boisen og de andre. Mere vil jeg ikke tage mig Tid til nu, da jeg skal pakke ind og nok ogsaa vilde have nogen Søvn, før jeg skal paa Landevejen.

Lev vel, kjære Moder, og skriv snart igjen til Din hengivne Søn

Svend.