Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1848-08-08)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend.
Tirsdag Morgen d. 8de August.

Blot to Linier mit kjære Barn for at sige Tak for Dit Brev fra i Løverdags. Gud veed nu hvor og naar dette træffer Dig, jeg fik det s. 39 nu fra Mohr, det er godt lod han sige, gid det nu ogsaa maae vise godt for Dig.

Gud velsigne og bevare Eder mine kjære Børn ! snart, snart skriver Du igjen til

Din længselsfulde Moder
E. Grundtvig.

Det er Gud skee Lov bedre med Fader.

Brevets Udskrift:
Lieutenant S. Grundtvig.
10de Linie-Bataillon. 4de Compagni.
Hermed et Uhr indsyet i Lærred.

(Af Postvæsenet tilføjet: 1 Æske. Værdi 10 rd.)