Danmarks Breve

BREV TIL: Meta Cathrine Marie Bang Grundtvig FRA: Svend Hersleb Grundtvig (1848-08-10)

Fra Svend Grundtvig til Søsteren.

Ja Brevet til Peter maa jeg lade ligge halv færdigt, og det til Moder faaer jeg slet ikke begyndt paa. Hils Dem alle: Fader, Moder, Tante Jane og Peter fra mig. Vi fik nu Ordre til Kl. 12 i Nat at staae marschfærdige. Man ymter om, at vi ͻ: 10de Bataillon skulle imorgen ved Daggry gjøre et Overfald paa Tysken ved Kolding. — Saa komme vi dog med en Gang.

Levvel !