Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig (1848-08-21)

Fra Johan Grundtvig til moderen *
Harbohus 21 Aug. 48.

Kjære Moder!

— — — Her kan Konen ikke lave Mad. Min Risengrød var saa stiv idag, at den kunde bruges til Forskandsninger og Stegen næsten brændt, ligesom Beufstegen igaar; det gjorde mig forresten meest Ondt for det gode Kjød, som jeg havde faaet leveret, og som hun saaledes fordærvede, jeg har nu et Stykke salt Kjød tilbage, nu skal jeg see, om hun kan fordærve mig det imorgen, naar hun skal koge mig Ærter paa det. Thee og Sukker har jeg selv, (thi hun havde kun Kandis, og det skulde anvendes til Alting, og hendes Thee var daarlig) i Blikdaaser, accurat ligesaa net som Svend, det har min Fisker sørget for, han er mig uvurderlig og en flink Karl, ogsaa til s. 58 Andet end til Oppasser, altid munter og altid fuld af Historier. Svends er en svær stor, tør Krybskytte fra Augustenborg, meget dygtig, men ikke som jeg vil have en Oppasser. Jeg maa her ogsaa holde mig selv med Lys, thi de havde ikke Andet at opvarte med end nogle Spidspraase af Tykkelse som et maadeligt Blyant, nedad lidt tykkere, men dog lovlig tynde, saa Fisker maatte smøre sine Støvler og tage ind til Vejle og hente Lys; kun een Aften vilde jeg døje den Pine at sidde i Halvmørke og neppe kunne læse, om ikke af Mangel paa Lys, saa af Mangel paa Tid, da den gik heel og holden med at pudse det Asen med et Udyr af Lysesax, den eneste Gaarden ejer, og som jeg har til mit Brug, da de her gaae tilsengs med Solen saa omtrent, og sjelden tænde Lys. Jeg maa altsaa nu til ogsaa at faae mig saadant et Meubel anskaffet, jeg har tilsidst et helt Husgeraad i min Kuffert. — — —

Hils Tante Jane, og Høxbro og Skovgaard, naar du seer dem og beed dem tænke lidt paa deres Ven,

din hengivne Søn
Joh. Grundtvig.