Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Svend Hersleb Grundtvig (1848-08-26), Danmarks Breve. Set d. 28/07-2021, URL: https://danmarksbreve.kb.dk/catalog/%252Fletter_books%252F001991765%252F001991765_000-L0019917650000046