Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1848-09-09)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend.
9de Septbr. 1848.

Kjære Svend!

Jeg kan dog ikke andet end ved disse par Linier sige Dig mit Barn at jeg ret i Dag har savnet Dig og Længtes efter et lille glimt, ja nær i Tankerne har jeg været hos Dig og glædet mig ved at I Brødre dog bleve samlede paa denne Tour, Gud veed nu hvordan det herefter bliver det længes jeg nu saameget efter at vide.

Gud velsigne Dig min kjære Søn saa beder inderlig din trofaste Moder

E Grundtvig

største Hast