Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig (1848-09-10)

Fra Johan Grundtvig til moderen *
Hornstrup 10 Sept. 1848.

Kjære Moder!

― ― ―Vi skulde imorgen havt Revue for Hs. Maj., men da der endnu ingen nærmere Ordre er kommet, er den vist udsat, maaskee paa Grund af Vejret, der idag og igaar er daarligt, men maaskee ogsaa af den jordiske Grund, at vi skulle blive ved at ligge i Feldten for det første, som nok kan hænde sig. Hvorledes det egenlig hænger sammen med Oprøret i Slesvig-Holsten [og] med Vaabenstilstanden, derom ere vi i saagodtsom fuldstændig Uvidenhed.― ― ― Vilde Preusserne rykke bort og vi maatte afgjøre Sagen med Forbundshæren og Slesv.-Holst., eller maaskee endog kun med de sidste s. 101 alene, saa var det jo en Fornøjelse; jeg skulde raabe Hurra den Dag vi rykkede over Grændsen,saa højt, at I kunde høre det i Kbhn., men Penneslikkerne sætte vist en Streg for det er jeg bange for. Imidlertid, Alt er muligt iaar, det Utroligste næsten det meest Trolige. Vi celebrerede Svends Fødselsdag hos mig saa godt det lod sig gjøre, med Grynsuppe, stegt Flæsk og Pandekager og med L’hombre og et Glas Rødviinstotti til Aften i Forening med Carlo, som jeg indbød over til mig fra Bredballe.― ― ―

Hils Fader mange Gange og ligeledes Tante Jane og lille Amalie og Høxbro og Skovgaard og alle hvem der ville modtage en Hilsen fra

din hengivne Søn
Joh. Grundtvig.

P. S. Brevet skulde ikke blevet saa kort, hvis Svend havde havt Fjerpenne.