Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1848-09-11)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend.
Mandag 11te Septbr:

Kjærlig Tak for Brevet, fra 8de som jeg modtog i Gaarmiddags og iiler blot ved et par Ord som her sændes med Letn. Vestengaard, som var hos Fader for et par Dage siden og tilbød om der var noget vi ønskede over til Eder, denne Lap følger da kun med. — Fader tager i Morgen tidlig ud til Næstved for at tale i Danskesamfund paa Onsdag og kommer da tilbage paa Torsdag, i Anledning af denne Tour har jeg faaet lidt som skulle besørges.

Alt her er Gud skee Lov kun godt! Meta var her til Middag i Gaar og vi paa Møllen i Aftes, for hun skulle ikke blive ude, Skovgaard kom her og fulgte da med derop. — Jeg længes nu ret efter at høre Bestemmelserne med Eder mine Børn; der er vel ikke, eller kan ikke bestemmes noget endnu maaskee efter Alt hvad her tales om. :— Kjærlig hilses men nærmest fra din trofaste

Moder
E: Grundtvig.

Endnu engang kjærlig Tak mit Barn for dit Brev det gjør saa godt paa din gamle ofte beklemte

Moder