Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1848-09-16)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan*
16de Septbr: Løverdag.

Kjære Johan!

― ― ―Denne sidste Uge har jeg nu havt meget travlt med at faae Faders Stue istand i de tre Dage han var borte som jeg skrev til Svend; han kom hjem i Torsdags-Aftes med Jernbanen og har nu igjen saa travlt for de tre Dage der er gaaet fra Arbeidet, Gud skee lov Fader er rask! men skrækkelig utilfreds med den Vaabenstilstand jeg synes heller ikke vi er kommet et Haarsbred videre for alt hvad der er kjæmped og lidt med store Opofrelser, end at Slesvig er endnu langt meere i deres Vold de Kjæltringer end da de begyndte, at de skal have Lov at besætte Landet med deres Tropper s. 111 og Vi ikke en Fodsbred, det finder jeg grueligt, dog lad mig ikke blande mig ind i alt dette, som der jo med god Grund kan siges, du forstaaer det ikke, men ligefuldt finder jeg det meget galt. Jeg vilde igaar sændt Aviserne men da Fader som havde været borte, ei havde seet dem maae jeg opsætte det til Mandag, (NB. jeg skal da betale denne Gang:) ― ― ― Det gjør mig da ret ondt med den daarlige Mad du saaledes har maattet døje eller rettere ikke har kunnet døje og at jeg skulle have deel deri, gid jeg kunde have instrueret din Madame derom, men jeg forsikkrer dig, det er heel vanskeligt for mig rigtig at kunde forklare dig det og i Grunden troer jeg hverken du, eller hun kommer efter det; da du nu saa indstændig beder herom vil jeg saagodt det Lader sig gjøre. ― ― ― Skovgaard var her den dag han havde faaet dit Brev som han strax havde besvaret sagde han, naturlig roesde jeg ham ret derfor. ― ― ― Hils kjærlig Svend fra Eders trofaste Moder

E: Grundtvig
fød Blicher