Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig (1848-09-29)

Fra Johan Grundtvig til moderen.*
Kleis 29 Sept. 1848.

Kjære Moder!

— — — Lieutn. Møller bad mig sende mm Fader en Hilsen fra ham, ifald han kunde huske ham. Han var inde hos mig igaar Aftes tilligemed sin Vært og et Par af Officererne i Bataillonen for at hjelpe mig at fortære en Dyreragout, min Værtinde havde lavet af en stor Daahjort, som Svends Karl skød forleden ude i Palsgaards Skove, og som jeg først villet sendt til Kbhn. til Eder, men maatte opgive det, da den ikke kunde holde sig længere. Imorgen skulle vi have Selskab paa Ryggen, og idag lavede vi Suppe paa et Stykke af den ; vi kunne leve af den en heel Uge, thi endnu er hele Brystet og de 4 Køller tilbage. Min Vært gjorde i Aftes mange Undskyldninger fordi han ingen Vin havde, som han syntes hørte til, og da vi havde spiist, kom Madamen til vor store Overraskelse ind med en stor Bolle Punsch, som skulde holde os nogenlunde skadesløse.

s. 134 Jeg kunde ikke noksom rose hende for en saadan Omsorg, hvad der synlig fornøjede hende meget.— — — Hvorledes staaer det sig med Faders Valg, hvor stiller han sig? Beed Høxbro endelig skrive mig til— — — Vi komme vist ikke til Als for det Første, thi Urolighederne i Frankfurt og Hertugdømmerne ville vist forhindre Permitteringen af Folkene.— — —

din hengivne Søn
Joh. Grundtvig.