Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1848-09-30)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend.
Løverdag Aften 30/9 48.

Kjære Svend!

Et par Ord maae jeg dog sænde dig min Søn med moderlig Tak for dine velmeente og kjærlige Ønsker til mit nye Aar, Gud lade dem opfyldes for os Alle, jeg tør aldrig tænke mig saalangt nu. — Naar du faaer dette er du maaskee paa Marschen syd [paa] til Als, lad os dog endelig høre hvordan det er med Niels Sp; hvad siger Vilhelm, med hans Fætter skal det være meget daarligt, jeg kan tænke I længes nu efter at see hvad det skal blive til, vistnok som du siger, af Aviserne bliver man ikke videre klog, end at Man synes de trænger haardt til at kunde

Jeg længes efter at høre lidt meere fra dig min kjære Svend den sidste Tid har Du været meget knap imod mig, jeg er slet ikke Nøjsom.

Af disse sidste Aviser vil du nu kunde blive ligesaa klog som vi er her og det siger kun lidt. — Nu Gud være med dig mit Barn! Kjærlig Hilsen fra Fader som har uhyre travlt, men skriver tænker jeg selv snart, fra mig kan slig en Lap være meer end nok

din trofaste Moder
E : Grundtvig

Venner og Bekjændte spørge altiid saameget til Eder og hilse venlig.

— uhyre Hastværk