Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1848-10-06)

Fra Lise Grundtvig til Sønnerne.*
6te Oct. [1848]

Kjære Børn!

I denne Tid seer I da ikke andet end slige smaae forstyrrede Lapper fra mig, jeg er egentlig blevet endeel forknyt i denne Valgtid, af Brev fra Høxbro i Gaar saa I da hvad den Dag bragte, men her er endnu Langtfrem, strax efter at Fader var kommet hjem fra Valget kom her en heel Deputasion op til ham og tilkjændegav deres utilfredshed at han ikke var valgt, i Gaarden og Porten stod den øvrige Skare, Fader gik da need og talte nogle Ord til dem og fik da et tre gange gjentaget Hurra! Leve Pastor Gr:! De mente at det endnu kunde gjøres om, eller ogsaa de begge kunde være valgt; her kom da i Aftes fleere forskjællige Partier og var meget misfornøjet som det var gaaet; i Dag har her ogsaa været et par, de kan slet ikke finde dem deri som det heele er gaaet til, Gud give nu at det vel var forbi med alt dette, mig ængster det; I kjænder nok Moder igjen, men jeg har ogsaa gjennemgaaet endeel Storme i mine Dage, nu kan jeg mærke jeg er gammel, Modet er borte, saa er meget, ja næsten Alt tabt til at gaae Livet igjennem.— — —

Nu Farvel begge mine kjære Sønner Gud være med Eder og os Alle !

Eders trofaste Moder
E: Grundtvig