Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig (1848-10-10)

Fra Johan Grundtvig til moderen*
Kleis 10 Oct. 48.

Kjære Moder!

Jeg fik ved Brev fra Høxbro, som jeg modtog igaar, Underretning om Valgene.— — — At Fader ikke blev valgt, har du sagtens just ikke meget imod, men jeg er bange for, at det græmmer ham selv meget. Man skulde jo heller ikke have ventet det Udfald efter Prøvevalget; — — — jeg tænker meget paa Eder og navnlig paa Fader i disse Dage. Jeg kan ikke noksom takke dig for din Ulejlighed med Aviserne, jeg modtog den 7de de sidste, 2 Pakker samme Dag. Bliv kun ved paa den Maade, men læg ikke saa svært og tykt og meget Papir om dem, det behøves slet ikke.— — —

din hengivne Søn
Joh. Grundtvig.