Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1848-10-18)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan *
Onsdag Aften 18de Octbr.

Kjære Johan!

Tak for Brevet i Dag fra d. 15de; jeg tænkte nok min Søn da du forleden talte om det Dyr I havde at tractere med, om det var af de tilladte Ting og ville just advare Eder [mod] at befatte Eder dermed og hører nu netop at det var saa ; Sv : Kr : skytte 1) sigter vel godt og kan ikke bare sig da han er vandt til Haandteringen, men jeg synes Børn I skulle lade det blive derved.— — — Fætter Ludvig er nu færdig og har været meget ferm med den lurvede Examen som du kalder det.— — — Det var et nøjagtigt Regnskab du gav mig, der kunde synes mig være enkelte Ting meget dyrt, f. Ex. Kjørseler — — —

Eders trofaste Moder
E: Grundtvig.