Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig (1848-10-21)

Fra Johan Grundtvig til moderen*
Kleis 21 Oct. 1848.

Kjære Moder!

— — — Bryd dig for Alting ikke Noget om vort Krybskytteri, for mig er forresten Jagten fri, da det er Selvejere, os gjør Ingen Noget s. 159 for det, og Folkene have vi advaret mod at jage paa Palsgaards Grund. — — — Meta beder mig formaae dig til at besøge hende, som du ikke har gjort i »6 Uger«. Er det sandt, eller blot det Halve eller en Trediedeel, skal jeg ikke nægte, hun har Grund til at beklage sig, og skjøndt det er vanskeligt for mig paa den Afstand at føre hendes Sag med den fornødne Effekt, skal jeg dog ikke lade det mangle paa en kjøn Forbøn for hende: »Jeg skulde hilse og bede dig saamange Gange fra hende, om du ikke vilde gjøre hende den Fornøjelse at see op til hende Torsdagen den 25de om Aftenen eller, dersom du ikke modtager dette betimelig, da den 26de, men saa maa det være bestemt.«

din hengivne Søn
Joh. Grundtvig.