Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1848-10-22)

Fra Lise Grundtvig til Sønnerne*
Søndag-Formiddag 22de Octbr. [1848],

Kjære Børn!

See her har I mig igjen efter at være kommet af Kierke og havt 8 Rigsdagsmænd her til Kaffe, de ville tale med Fader, de var fra Jylland og et par fra Fyen; — — — denne skandaløse Væver Hans H : fra Mehren har da trukket sig tilbage og der har nu Fader bestemt at stille sig, her skal ogsaa være et par andre Distrikter ledige foruden, Gud give det til Held og Lykke for Landet ! jeg kan ikke nægte med ængstelig Bekymring seer jeg det imøde, jeg har jo oftere udtalt mig herom for Eder kjære Børn, saa lad mig nu tie, I kan jo her kjænde Moder igjen med alle sine Skrubier og Ahnelser. — Har I bestilt Rigsdagstidenden ovre hos Eder, saa I kunde have den saasnart mueligt? thi at leve foruden den, kan jeg da godt begribe I ikke kunde, jeg skal sænde snarest mueligt Aviserne, jeg veed da, den sidste Tid har I ikke kunde[t] føre Klage derover. Hvordan er Veien imellem Eder til at gaae? ja nu er den vel slem efter denne megen Regn vi idelig har, jeg kan godt tænke mig I trænger til hinandens Selskab i denne Eensomheds Tid; en god Udgang paa det Alt ville vi bede Gud om ! ja en Gru er det at see om i alle Riger og Lande, hvad skal Enden blive, spørger Man ængstelig— — — Gud velsigne Eder kjære Børn ! kjærlig hilses fra alle Omværende men først og sidst fra Eders trofaste Moder

E: Grundtvig.