Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1848-10-23)

Fra Lise Grundtvig til Sønnerne.*
23de Oct. [1848].

Kjære Børn!

— — — Alt synes mig er i Splid og Uenighed, Riger og Lande strider indbyrdes, det udbreder sig overalt i alle Kredse, selv der hvor Eenigheden meest havde Hjemme; dog jeg vil ikke tale om Alt hvad jeg med Gru seer for mig, al den Kulde og Ligegyldighed der efterhaanden kommer til at Herske i alle de forskjællige Partier. — — — Iaften faaer I Brev fra Peter som har været i Rigsforsamlingen i Dag, — — — nu er de til Taffels det heele Raad.

Fru Toft kom nu jeg maae ind, blot jeg besørger dette bort.

i Kjærlighed Eders trofaste Moder

E: Grundtvig.