Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig and Svend Hersleb Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1848-12-08), Danmarks Breve. Set d. 30/07-2021, URL: https://danmarksbreve.kb.dk/catalog/%252Fletter_books%252F001991765%252F001991765_000-L0019917650000123