Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Svend Hersleb Grundtvig (1849-02-22)

Fra Svend Grundtvig til moderen.
Sønderborg d. 22de Febr. 1849.

Kjære Moder!

Undskyld, at jeg sender Dig indlagte gamle forglemte og derved forgjemte Brev, men jeg har nu ingen Stunder at skrive et Andet og jeg veed, at Du dog heller vil have det end Ingenting: Det viser s. 213 dog Viljen. — Johan og jeg ere nu snart de eneste blaa Officerer ved Bataillonen saa jeg haaber at Møller kan lade os faae vore Uniformer senest til 1ste Marts.

Hils venlig Alle derhjemme og skriv snart til Din hengivne Søn

Svend.