Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1849-02-23)

Fra Lise Grundtvig til Sønnerne*
d. 23de Fbri: 1849.

Kjære Børn!

Her er da Klæderne og jeg haaber da i saa god Tid at derover inted er at klage; nu vil jeg ønske de maae være til Behag, eller rettere, de rigtig maae passe hver især af mine Sønner og jeg lægger til af ganske Hjerte slid dem med Helsen! som i gamle Dage ved slig en Leilighed blev sagt; de kom nu i Aften paa bedste Maade har jeg nu pakket dem ind. - - - Vel har jeg engang i denne Uge ladet Eder see Brev fra mig, her har I da igjen et ved denne gode Leilighed, jeg skulle jo nu ogsaa sige dig tak Johan for dit sidste Brev fra 17de Fbr. da du endnu var lidt fortumlet efter Ballet; det kan jeg imellem os sagt, |: ja jeg var da ikke bange for at sige det høit :| ikke finde mig i at disse slesvigholsteenske Damer skulle med, naaer de ikke kan forvises Byen, ville jeg i det mindste ikke indbyde dem med i Selskabet hvor Man skulle være godt stemt, i det mindste kunde jeg ikke i deres Nærhed være det, du vil maaske kalde det hadefuldt nei, det er ikke saa, men jeg ville blot, at de skulle føle, de ikke havde hjemme i den Kreds, den Dame med det trefarvede Baand, burde (finder jeg) ikke en dansk Mand som de jo Alle skulle være, have opbudt til Dands, det var ikke formeget for slig en Uforskammenhed ; jeg hørte slet ikke om Svend var med? - - - nu er Rigsdagen da begyndt igjen som I jo nok veed, det er et uroligt Liv i denne Verden, ikke som i forrige Tider da jo den heele Verden Sov, nu er der Liv, om det er til det bedre, vil Tiden vise, ja Gud give det! — — — Eders trofaste Moder

E: Grundtvig.

5 »Danskere« følge med.