Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1849-03-22)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend.
den 22de Marts 1849.—

Kjære Svend!

Kjærlig Tak for dit Brev nu i Gaar, det gjorde saa godt paa din gamle ja ofte forknytte Moder, jeg trænger ret til som jeg kalder det, s. 231 at mine Kjære skal være lidt gode imod mig, derfor endnu engang Tak mit Barn! jeg havde tænkt at skulle skrevet og talt lidt meer med dig men Tiden er snart forløben og Carl B : 1) skal have det snart jeg kunde ikke lade være dog at sænde disse Ord her følger nogle faae par Sokker med som er blevet færdige. I kunde maaskee trænge dertil. — »Danskerne« følger ogsaa. — Tænkte du paa igaar den 21de, for mig stod den Dag saa Levende ja mange mange fleer, det heele Aar med alle dets Begivenheder og nu skal vi jo tænke fremad ja Gud give Held og Lykke!

Med Maria Gl: nu Wt: 2) er det bedre, Tante Ja: er i Sorø i denne Tid men kommer snart. — Tak for det kjærlige Løfte med at skrive det veed jeg ogsaa sikkert du og Johan vil holde her er nu bestandig Reisen i Byen med alle de Mennesker. — Nu Farvel min kjære, kjære Svend! Gud ledsage Dig!

din trofaste Moder
E: Grundtvig.