Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Meta Cathrine Marie Bang Grundtvig (1849-03-23)

Fra Meta Boisen til Broderen Svend.
Fredag Eftr[m.]
den 23de Marts 1849

Kjære Svend!

Allerede længe har jeg villet skrevet dig til men det er som du har seet ikke blevet til noget men da jeg af Peters Brev som han modtog fra dig igaar seer at Du undskylder mit Smøleri saa smukt saa vil jeg slet ingen Undskyldninger gjøre især da Tiden er temmelig knap for mig iaften og jeg dog endelig maa skrive dig lidt til forinden du drager i Krigen ud, ja —

[Slutningen mangler.]