Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1849-04-12)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan.*
den 12te April 1849

Kjære Johan!

— — — Den dybe Bedrøvelse der betog os i Løverdags da Efterretningen kom hertil fra Ekerenførde 1) vil jeg ikke tale om du kan vist selv forestille dig Faders og tillige hans dybe Harme at »Dannebrog« saaledes skulle haanes, ja lad mig ikke tale meer herom, det kom som et Tordenslag over Alle.— — — jeg havde tænkt mit Barn at dette kunde kommet bort igaar og da maaskee truffet dig til i Morgen din Fødselsdag min kjære, kjære Søn! Gud tage dig i sin beskjærmende Varetægt med vort elskede Fædreneland! Her følger s. 239 nu dette Compas fra Meta, som Peter vel skrev om, hun haaber nu det skal fri dig ligesaa godt af Fjendens Haand som Svends har gjordt. Vilhelm har du vel seet, han har jo ret været med hører vi i Dag og Gud skee lov sluppet godt! Lytken og Carl B: har ogsaa været i Heden, den sidste har skrevet til sin Fader.— — —

Din trofaste Moder

E: Gr: