Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1849-05-15)

Fra Lise Grundtvig til Sønnerne.
den 15de Mai 1849.

Kjære Børn!

Det er vel nu snart formeget siger I, med alle de Blade, der jo ikke kan nægtes jeg dagligen hjemsøger Eder med, og altiid følger lidt af mit Klatterie med, der jo saavidt Inted siger, saameget dog, at jeg stadig følger Eder mine kjære Sønner og Danmarks trofaste Sønner som stride og kjæmpe for vor retfærdige Sag, vi ville bede Gud give Kraft og Seir til at udholde denne Kamp, der jo kan kaldes som Een mod To, Han den Almægtige er jo den der vil styrke den Svage! og ei lade dem synke under Byrden af de Voldsmænd.

Vores kjære Line B: kom nu og afbrød saa jeg i al Hast maae see at faae dette bort, kjærlig hilser hun, paa Løverdag reiser hun til Faaborg igjen. Hvor blev dog Brevet jeg har Løfte paa kjære Sv:, Jo kommer nu vel tænker jeg da ogsaa snart med et. —

Kjærlige Hilsener! Fader er nu ude Tante ligesaa

Eders trofaste Moder
E: Grundtvig.