Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1849-05-21)

Fra Lise Grundtvig til Sønnerne.
Kl. 6, Mandag d. 21de Mai 1849.

Kjære Børn!

jeg tænker snart at høre noget nærmere fra Eder om hvad her staaer i Bladene ovre fra Als, da de Efterretninger vi undertiden faae, nok ikke altiid er saa paalidelige af de private Meddelelser. Tak Johan for det par Linier jeg fik igjennem Peter; det undrer mig at du siger Bladene altiid kommer en Dag senere end andre, da jeg stadig sænder dem bort samme Dag, paa en megen sjælden undtagelse nær, som der saa bliver anmeldt.

I skulle da igaar have Vagt ovre ved Brohoved 1) , mine Tanker var der ofte hos Eder, ja de følger Eder altiid mine kjære Sønner! det er dog et mærkeligt Kammeratskab Man siger der finder Sted imellem vore og de Fjendtlige Vagter jeg kan slet ikke begribe at det kan gaae s. 262 an. Kjærlig hilser Fader, som nu skal derop igjen, hvorfra han nu altiid kommer misfornøjet. — Gud være med Eder! i Kjærlighed Eders trofaste Moder „ _ . .

E: Grundtvig.

Tante siger Hils, hils! —

Nu er Kl. 7 og vi skal da op paa Møllen, men først siger jeg god Dag og Farvel til Eder mine Kjære ! I er vist snart kjed at mit Klatterie? dog nei det er I ikke. —