Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1849-05-29)

Fra Lise Grundtvig til Sønnerne.*
d. 29de Mai 1849, Eftermiddag.

Kjære Børn!

— — — jeg veed knap om jeg har sagt Eder Tak for Brevene fra 22de til Fader og mig, skulle jeg have gjordt det før, saa kan en god Gjærning jo ikke gjøres for tit; det maae nu forresten ikke undre Eder mine Børn at I aldrig seer andet end sligt Lapperi fra mig, egentlig ikke Svar paa Eders Breve, jeg er hvad det kan kaldes aldeles uskikket til Alt, ja i Ordets egentlige Forstand et reent Nul, men I vil dog derfor ikke lade være at glæde mig med at see Brev fra Eder, s. 269 kjærlig Deeltagelse mildner dybe Savn af saameget i Livet. — — — Fader er atter i den fortvivlede Rigssamling. Tante og Am: ude i det Grønne og her i Eders gamle Værelse Eders trofaste Moder

E: Gr: