Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1849-06-04)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend.
1849. — den 4de Juni.

Kjære Svend!

Her kom i Gaar en Herre fra Stokholm med disse Sager til dig fra Mtr: St: 1) som du da kan see selv; (: han var her til Middag :) — Du seer nu jeg strax sænder det, med Pakker gaaer det jo noget seenere end med Breve, saa jeg tænker imidlertiid at have skrevet før du faaer dette, kjærlig har jeg tiltænkt dig det mit Barn men det skeer ikke altid derfor, der er da heller ikke stort tabt derved kan jeg tro. —