Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Svend Hersleb Grundtvig (1849-06-12)

Fra Svend Grundtvig til moderen.
Majbøl d. 12te Juni 1849.

Kjære Moder!

For det igaar modtagne Brev, saavelsom for den flere Dage tidligere modtagne Pakke takkes herved foreløbig. Thi til videre Brevskrivning faaer jeg ingen Stunder før d. 15de, da jeg indtil den Dag skal have indleveret min Paroljournal, hvoraf jeg endnu kun har skrevet den mindste Deel. Hils derfor foreløbig Fader, som jeg ogsaa snart skal skrive til, Peter, Meta og alle andre Venner fra Din hengivne

Svend.