Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1849-06-10/1849-06-11)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan*
[10.—11. Juni 1849.]

Kjære Søn!

Noget er bedre end slet Inted siger Ordsproget, vistnok er de smaae Lapper og Ord du seer fra mig, mindre end Inted, kunde jo næsten siges, men jeg veed dog nok mine Børn tager tiltakke som det kan falde sig; Alt hvad der lever og rører sig hos mig, er hvad jeg sjælden eller aldrig taler om, det bæres i sit eensomme Gjæmme. — Tak for Brevet fra den 7de. da det nu er kommet i sin vante Tour igjen saa er I vel ogsaa i Gaar vandred paa Landet igjen — — —

Kjærlig Hilsen fra Fader og Eders trofaste Moder

E: Grundtvig