Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1849-06-16)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan*
d. 16de Juni 1849.

Kjære Johan!

— — — Kan det ogsaa tillades vore Poster som udsættes, til saaledes at indlade sig, |: i Kammeratskab maae det jo kaldes :| med Tydskerne? det kan jeg slet ikke ret forstaae kan lade sig gjøre? forbudt bliver det vel dog imidlertid? og at der paa den anden Fløi, som der siges, skydes efter vore Poster det er dog en slem uhyggelig Maade at være paa, inted Øjeblik egentlig at vide sig sikker, efter deres behagelige Lune og Moerskab skal der vides at kunne rette sig. Fortællingen om »Fremad Folk ! jeg bliver her«, er uhyre comisk, ganske en Jacob von Tybo, sagde Fader. Du kan tro min Søn, jeg behøvede ikke at have Nogen der skulle lære mig hvor nemt og deiligt det kunde være at komme over til Sønderborg, jeg har ofte sagt det saavel høit som for mig selv, fra det første Dampskibet begyndte at gaae, for mig var det jo ikke til at udføre ; Vennerne jeg har talt med om at gjøre en Tour over til Eder, siger, »det ville blive kostbart, omtrent synes mig, blot Reisen ville blive 16 til 18 Rbd.« og Tiden for dem kan heller ikke slaae til, saa det blev, som du da merkede, opgivet. Dennis B: er kommet hertil, vi har ikke seet ham endnu men jeg tænker ikke det vil vare saalænge, jeg vil da foreslaae ham at gjøre en Tour over til Eder. — — —

Eders trofaste Moder
E: Grundtvig.