Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1849-06-25)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan *
d. 25de Juni 1849.

Kjære Johan!

– – – i Dag seer vi da destoværre at Aarhuus virkelig er blevet besadt af Røverne; i spændt Forvæntning lever vi nu til vi faaer noget sikkert at vide om Genrl: Ryes Hær, hvor han har trukket sig hen, Gud give ikke omringet, som der staaer i Bladet der sagtens stræbtes efter, om han nu er kommet til Helgenæs eller Nordpaa; hvor det dog nu gaaer haardt ud over de stakkels Jyder, ja med Sorg maae Man udbryde, naar og hvordan vil denne trængsels og pine Tid faae Ende! paa sit eget kjære betrængte Land, seer Man naturlig først og sidst, men grue maae Man ved at see al den ødelæggelses Vederstyggelighed der nu hersker i Landene.– – – Vi havde her igaar til Middag Frue Steenersen — Professor St : Enke — og Datter fra Norge, hun er kommet herned med to Sønner, paa 18 og 16 aar hvoraf den ældste er raadet at skulle bruge Rosenborg-Vandcour, da han er svagelig og hun har misted en Søn i den Alder. Møllerfolkene paa begge Hjørner var her ogsaa til Middag med Magister Lars B: l)

Eders trofaste Moder
E: Grundtvig.