Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1849-07-09)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan.*
9de Julii 1849.

Kjære Johan!

Overflødigt er det vel egentlig at sænde Dig Bladene i Dag, det er heller ikke for at meddele dig noget herom, da Efterretningen om dette Sejersslag 1) vel var hos Eder ligesaa hastig som her, men jeg har tænkt du maaske gjærne kunde ønske Bladene herom, at meddele dine Folk; ethvert dansk Hjerte maae jo inderlig glædes over denne Sejer, men tillige dybt beklage tabet af denne Helt 2) og dristig tør jo siges, »som faa !« endnu er ikke Listen kommet over Døde og Saarede, med Bekymring og Længsel spørger jo hver om sine Kjære, Gud give Trøst og Lindring i denne sorgens og smertens Tid og fremdeles til hvad forestaaer, hvad der er skjult for vore Øjne. – – –

i Kjærlighed E: Grundtvig