Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1849-07-09)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend.
d. 9de Julii 1849. —

Kjære Svend!

»Det var et Slag sagde Fader i Dag, som vi ikke i 300 Aar har havt magen til« og jeg lægger til, »Gud give Sejer fremdeles!« Hvad Rigstropperne nu vil tage sig for bliver vel et Spørgsmaal, om de fremdeles vil fortsætte deres Røvertog; jeg længes efter at høre Eder udtale Eder om dette Helteslag og tabet af Helten som dybt rørte os her. —

Det var nok vel længe siden min Søn jeg skrev Brev til dig, men dog ikke som du siger i dit sidste fra 2den Juli, seenere end 16de Juni veed jeg at have skrevet, i denne Uge har Meta ligget jeg har saa været meget der, i Dag begynder hun at komme lidt op igjen, nu tænkes der der paa Reise til Lolland. — Det glædede mig at høre mine Børn være komne til at boe sammen lidt igjen, men det var vel blot i de otte Dage? — Thura er imellem de Saarede der er bragt til Fyen, men han havde dog skrevet til sin Broder derom, det skulle ikke være farligt, han havde faaet det i Brysted men var dog blevet ved at commandere noget derefter skriver han. — Dalgas’s er længselsfulde efter at høre fra Ernesto. — Gud være med Eder — i Kjærlighed

din tro Moder
E: Gr:

Nu gaaer jeg op til Møllen. — Herfra hilses Kjærlig