Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Meta Cathrine Marie Bang Grundtvig (1849-07-17)

Fra Meta Boisen til faderen.
[Mern] den 17de Juli 1849.

Kjære Fader!

Her sidder jeg da i Rørdams yndige Præstegaard oppe i Gjæstekammeret ved Siden af Boisen som idag vil skrive til Moder, vi blev da som du nok kan tænke dig overordentlig gjæstfri modtagne, Rørdam havde sendt sin Vogn efter os til Kallehauge, hvortil vi ankom omtrent Klokken 1 ½ efter en stræng Søreise da jeg var meget søsyg hele Tiden men nu har jeg det deilig og vi har jo ogsaa idag faaet det deigliste Veir man kan tænke sig. Rørdam er imorges tidlig taget til Kallehauge for at høre paa Præsten Nielsen som skal præke for Bispen idag og kommer først hjem iaften da han skal Spise til Middag derovre, Boisen og jeg tager til Nysø Klokken 11, da vi er indbudt til at tilbringe Dagen der. Da Boisen siger mig at Klokken nu kun s. 290 mangler 10 Minutter i elleve og jeg skal klæde mig paa saa maa jeg bede dig nøies med dette for denne Gang snart skal du høre mere fra din lille Meta men skriv nu ogsaa snart til mig du kjære gamle Fader jeg længes meget efter at høre lidt fra dig om du saa ikke nok vil gjøre din lille Pige den Fornøielse at tage med til Als. Rørdam fik sig en rigtig hjertelig Latter iaftes over din Vise 1) om Slaget ved Frederits, som han strax gav sig til at synge saa det rungede i Ørene. Nu Farvel for denne Gang Lev nu vel og Gud være med dig og bevare dig for os endnu i mange Aar, til Gavn og Glæde ei blot for Dine Børn og for alle Danskere men ogsaa for dig selv thi du har ærlig fortjent at vi alle ret af Hjertet skulde skjønne paa dig ei blot som vor kjærlige Fader men som hele Danmarks Fosterfader. Boisen beder mig sende dig en kjærlig Hilsen ogsaa for ham har du sandelig i aandelig Forstand været Fosterfader

din lille Meta.