Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1849-07-18)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend.
d. 18de Julii 1849

Min kjære Svend ! i Dag havde jeg dog tænkt at skrive lidt ordentligere end det almindelig pleier men nu kan jeg nok merke det bliver reent forstyrret da jeg hvert Minut bliver afbrudt, Aften er det næsten og en skrækkelig Hede i Dag tillige. —

Høxbro er ikke kommet her endnu saa han neppe reiser i Morgen. Denne Vaabenstilstand her nu skal være, har saa aldeles nedtrykt Fader, der var halveis tænkt paa en Tour Fader og jeg da med, ville gjøre over til Eder kjære Børn paa Als, samles underveis med Peter og Meta og saa lidt til Fyen maaskee, den heele Plan er aldeles opgivet nu, da Fader er saa forstemt over som der siges det skal være, Gud lade det vændes til det bedre, for Øjeblikket seer det ikke glædeligt ud. — i Dag var Præsten Bøgild her for at tilbyde at besørge Embedet i de Dage Fader tog bort da Peter havde talt til ham derom, men det blev opgivet at Reise. —

Nu kom Frue Hall og bliver her nok i Aften, saa siger jeg god Nat til dig mit kjære Barn, Gud være med Eder og os Alle!

Kjærlig hilser Fader og Tante

din trofaste Moder
E: Gr:

Saa du ikke dog et par Ord fra mig og en Sang? skriv dog snart jeg længes altiid efter at høre fra Eder.