Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1849-08-28)

Fra Lise Grundtvig til Sønnerne.*
Tirsdag d. 28de August 1849.

Mine kjære Sønner!

– – – Dette Brev er nu egentlig skrevet for at minde mine Børn om Moder og min kjærlige Længsel efter hvad jeg veed der tilhører mig og som jeg ogsaa trygt stoler paa, I aldrig vil lade mig savne Livet bringer mange Savn, men iblandt dem Alle er dog Kjærligheden det dybeste og tungeste. — jeg bygger og boer meget oppe hos Eder, Eders Sovekammer er nu blevet mit, ja jeg har vist før fortalt det, og her ved Eders Bord er jeg ofte, her synes mig at være Hjemme hos Eder. – – – jeg skulle da gratulere min Søn J : N : Grundtvig som jo er blevet Premie Lietn: jeg ville ikke troe mine egne Øren da de kom og fortalte det i Aftes. – – – har Meta endnu ikke skrevet? i Søndags veed jeg nok det ikke var skeet, i disse Dage har jeg nok hørt hun har travlt med at sylte, saa det er vel ligenær endnu, alle slige Grunde gjælder iøvrigt ikke siger jeg. – – – hvad I kjære Børn ret har bestemt for Vinteren har jeg ikke hørt Eder udsige noget om, at I kjærligen bliver modtaget her i Hjemmet tvivler I da ikke paa, til egentlig at udrette Noget, er Pladsen da vistnok her og ikke med det omflakkende Liv. Her kom forleden Dag en Svensker, som troede at have truffet Svend her og glædede sig til Fuldførelsen af hvad Arbeide du havde begyndt.

Nu Gud velsigne Eder kjære Børn, lev vel! i Kjærlighed Eders

trofaste Moder
E: Gr:

Kjærlig hilser Fader og Tante.