Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig (1850-01-01)

Fra Johan Grundtvig til moderen.*
Sønderborg 1ste Jan. 1850.

Kjære Moder!

En hjertelig Nytaarshilsen til Eder Alle derhjemme vil jeg dog iaften sende, skjøndt jeg ikke vil kunne gøre Mere iaften. Men jeg har været skammelig forsømmelig i denne Tid med at skrive, saa I sagtens slet ikke kunne ret fatte det. Jeg kom da, efter at have tilbragt Juleaften i Kettinge, 1ste Juledag til Faaborg og var der til lille Nytaarsaften, da jeg afgik hertil og kom igaar morges tilligemed Vilhelm, men igaar optog han hele min Tid, saa selv om der, hvad der dog ikke gjorde, idag Morges var gaaet Post, kunde [jeg ikke have] skrevet Eder til. Idag har jeg for alskens Forretninger og Gratulationer og desl. ikke før nu silde paa Aftenen, kunnet faae Pen i Haand. Vi skulle nemlig iovermorgen ud paa den nye Caserne, og jeg var derude at stoppe Madratsser rede Senge og gjøre andre saadanne Forstudier. Imorgen skal jeg paa Vagt, og skal derfra i et vidtløftigt Brev til Svend medlægge en udførlig Beretning om min Juul m. m. For de mange skjønne Foræringer, jeg fik med Vilhelm, og som overtraf alle mine Forventninger, vil du paa mine Vegne sige Dig og de Andre foreløbig en venlig Tak; de vare vidunderlig vel betænkte. Godnat! og et lyksaligt Nytaar!

Din inderlig hengivne Søn
Joh. Grundtvig.